Witamy no stronach YPRU Rudder Upward

YPRU Rudder Upward jest niezależnym biurem doradczym, członkiem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIFP), który swą ofertę adresuje do kierownictw firm. Proponuje kadrze zarządzającej wyspecjalizowane usługi oraz doradza konkretne rozwiązania dotyczące rozwoju działalności we Francji lub za granicą, sposobu organizacji firmy i zarządzania zmianami.

Projekty są przygotowywane w ścisłej współpracy z kadrą zarządzającą.

Doświadczenie, profesjonalizm, umiejętność wsłuchania się w Państwa potrzeby, zdolność do dostarczania rozwiązań odpowiadających indywidualnym potrzebom w zależności od branży, uwarunkowań rynkowych, otoczenia firmy i jej kultury to cechy gwarantujące sukces i efektywność misji realizowanych przez YPRU Rudder Upward we Francji i w Europie Środkowej.